Intervju: Göran Holm, vd på HKScan

Grattis, ni har tagit beslut om nya klimatmål för HKScan. Vad är det för mål? 

– Vårt klimatmål är att minska vår påverkan av utsläpp med hela -95 procent till 2030 jämfört med när vi startade 2003. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter.

Varför har ni höjt ambitionen i era klimatmål? 

– I och med Parisavtalet har världen satt riktningen mot en fossilfri ekonomi. Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en hållbar värld. Vi nådde vårt tidigare mål i förtid, nu måste vi höja ribban, innovationer och investeringar i fossilfria lösningar växer snabbt, så det går om vi vill och anstränger oss.

Hur stärker ert klimatarbete er affär?

–  Att arbeta med miljö-och klimatfrågor är en lönsam affär. Vi får ökat förtroende i hela vår omvärld, medarbetare, kunder, leverantörer och konsumenter visar tydligt att detta är viktigt. Hela vårt ledningssystem genomsyras av förbättringsarbete inom alla områden inte minst miljö-och klimatförbättringar

Varför ingår inte idisslande kossor i målet?

– Primärproduktionen ingår i målet men i det perspektivet att vi ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad vi kan göra. När vi har det framme kan vi starta aktiviteter och sätta mål.

Om oss