Intervju: Gunhild Stordalen, grundare och director EAT

Med 9 miljarder människor på jorden – hur ska maten räcka till alla? -Matproduktionen måste öka globalt, särskilt i Afrika, samtidigt som vi måste producera mer växtbaserad protein framför animalisk protein, och inte minst, göra stora satsningar inom ” sustainable efficiency ”. Idag slängs eller förstörs upp till hälften av all den mat som produceras. Samtidigt måste vi identifiera och producera mat som både är miljömässigt hållbar och hälsosam, ohälsosam kost är nu ett större folkhälsoproblem jämfört med rökning globalt sett och en av de största drivarna till den epidemi av kroniska livsstilssjukdomar som nu står för 63 procent av de globala dödsfallen… Läs mer

Om oss