Intervju: Jan Kilström, VD, Green Cargo

Vad fick er att bli intresserade av att gå med i Hagainitiativet?  I Hagainitiativet kan vi lära av företag som är ledande i sina branscher inom klimatarbete samtidigt som vi bidrar med vår kunskap om transportsektorn och de utmaningar som finns där. Vi har haft miljö och klimat i fokus sen Green Cargo bildades så det är ett naturligt steg för oss att gå med i ett samarbete som har så tydligt fokus på den kanske viktigaste miljöfrågan, där klimatsmarta tågtransporter är en del av lösningen.

Vilka är de främsta möjligheterna inom transportsektorn med klimatomställningen? Det är att vi kan få ordentlig fart på omställningen till energisnåla och klimatsmarta transportlösningar. Transportsektorn står för cirka 30 % av Sveriges koldioxidutsläpp och den har inte kommit lika långt i klimatomställningen som till exempel fastighetsbranschen, industrin eller energisektorn. Där finns en möjlighet. Jag tror att vi med de hotande klimatförändringarna som drivkraft kan skapa nya samarbeten och nya lösningar där varje transportslag; tåg, båt och lastbil, används på ett optimalt sätt.

Är klimatarbete lönsamt för er?  För oss så handlar klimatarbetet till stor del om att spara energi, vilket är samma sak som att spara pengar. Så ja, det är lönsamt.

Om oss