Intervju: Jens Henriksson, VD, Folksam

Vad fick er att bli intresserade av att gå med i Hagainitiativet?  Hagainitiativet är en professionell plattform för de företag inom näringslivet som vill visa på vikten av att ta långsiktigt ansvar. Folksam ser potentialen i att nätverka och diskutera både risk och möjliga lösningar kopplade till klimatförändringarna.

På vilket sätt kan försäkringsbranschen bidra till klimatomställningen? Genom att aktivt påverka de branscher vi verkar i och det kapital vi förvaltar. En viktig fråga för våra kunder är hur de själva kan göra mer hållbara val i sin vardag, tex vilken bil som är bäst ur säker- och miljösynpunkt och vilken väggfärg som håller bäst utan farliga kemikalier. Som bevis på vårt arbete är vi certifierade med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval för både vår bil och villaförsäkring.

Vilka är de viktigaste drivkrafterna bakom att ni på Folksam arbetar med miljö- och klimatfrågor?  Vi tror på att lönsamhet ligger i att kombinera hjärna och hjärta i affären. Folksams ekonomiska styrka bygger på att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Om oss