Intervju: Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad

Hur ser Stockholms klimatmål ut och hur har ni motiverat att ni har detta mål? -All forskning visar att vi måste böja den globala utsläppskurvan av koldioxid senast 2020, vilket innebär att ett land som Sverige i princip måste vara fossilfritt till 2030-2040 eftersom fattigare länder behöver en längre omställningstid. Vi har därför skärpt kravet på fossilfritt Stockholm från 2050 till 2040, som vi anser kommer vara möjligt att nå… Läs mer

Om oss