Intervju med Anna Hallberg, utrikeshandelsminister

Anna Hallberg är utrikeshandelsminister. Hagainitiativet har intervjuat henne om klimattullar, handelspolitik och WTO:s utveckling.

Hur arbetar du för att integrera handelspolitiken i klimatpolitiken?
– Handelspolitiken är ett viktigt verktyg för att uppnå klimatmålen. Sverige driver på för att liberalisera handeln med klimatvänliga varor och tjänster och för att en deklaration om handel och klimat ska antas vid WTO:s nästa ministermöte som äger rum i slutet av det här året. För att uppnå klimatmålen är det viktigt att underlätta spridningen av klimatvänliga produkter – ett område där många svenska företag ligger långt framme.

Hur bedömer du att den svenska handelspolitiken kommer att förändras med anledning av EU:s nya klimatmål?
– Sverige har sedan länge varit pådrivande inom EU för att handelspolitiken i allt större utsträckning ska bidra till en grön omställning. Sverige har till exempel gjort ett inspel till EU:s handelspolitiska översyn om betydelsen av handel och hållbarhet/klimat. EU:s frihandelsavtal innehåller hållbarhetskapitel som bland annat innefattar miljö/klimat och där Parisavtalet också blir en allt viktigare komponent.

Hur ser du på klimattullar i förhållande till den fria tilldelningen av utsläppsrätter?
– EU-kommissionen väntas presentera förslag om bland annat en gränsjusteringsmekanism för koldioxid och revidering av EU:s utsläppshandelssystem i sommar. En väl utformad gränsjusteringsmekanism kan bidra till att hantera risken för koldioxidläckage och regeringen välkomnar en genomgripande analys från kommissionen om hur detta kan ske på ett effektivt sätt.

Behöver WTO:s regler förändras för att klara klimatutmaningen?
– WTO:s regelsystem behöver överlag moderniseras för att bättre möta dagens utmaningar, inte minst på klimatområdet. Sverige är aktivt i denna fråga. Vi har stor tilltro till WTO:s nytillträdda generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala som visat på stort engagemang för att modernisera WTO och dess regler.

Handelspolitiken är ett viktigt verktyg för att uppnå klimatmålen. Sverige driver på för att liberalisera handeln med klimatvänliga varor och tjänster och för att en deklaration om handel och klimat ska antas vid WTO:s nästa ministermöte som äger rum i slutet av det här året.

Anna Hallberg
utrikeshandelsminister

Om oss