Intervju med energiminister Ibrahim Baylan (S) om Belysningsutmaningen

Vad är Global Lighting Challenge och vad vill ni uppnå med initiativet?

– Global Lighting Challenge är ett internationellt initiativ för att påskynda spridningen av energieffektiv belysning som lanserades vid klimattoppmötet i Paris i december. Målet är att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren. USA, Kina, Indien, Sverige driver initiativet som ett stort antal andra länder, företag och organisationer har anslutit sig till. Effektivare belysning är förstås bara en av många insatser som krävs för att minska klimatutsläppen, men det är inte obetydligt. Globalt står belysning för cirka 15 procent av elanvändningen och indirekt fem procent av de totala utsläppen av växthusgaser.

Vad innebär regeringens satsning på energieffektiv belysning och vad görs i Sverige?

– Syftet med regeringens nationella satsning på energieffektiv belysning, Belysningsutmaningen, är att halvera energibehovet för belysning i Sverige till år 2020. Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag implementera satsningen och se till att det händer konkreta saker runt om i landet de närmaste åren. Med andra ord: Belysningsutmaningen är det svenska genomförandet av Global Lighting Challenge och vi utmanar nu andra länder att göra samma sak.

Hur gör svenska aktörer ansluta sig till initiativet Global Lighting Challenge?

– Det är bara att gå in på Energimyndighetens webbsida och formulera ett bidrag till Belysningsutmaningen och/eller ställa sig bakom målet att vi tillsammans ska halvera elbehovet för belysning i Sverige.

Mer information och anmälan hittas här.

Om oss