Intervju med Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling

Hur blir cirkulär ekonomi självklart idag?
-Det här är ingenting som går att lösa snabbt utan det handlar om omställning på flera plan där uthållighet och bred samverkan är avgörande för att hela tiden ta nästa steg. Vi i återvinningsbranschen strävar hela tiden efter att lyfta material uppåt i avfallstrappan och därmed skapa nya resurser. Genom att återanvända och återvinna skapar vi cirkulära flöden av dagens och morgondagens avfall och spill.

Hur lyckas vi nå hela potentialen med cirkulärt i Sverige?
-Samverkan och kunskapsdelning är två viktiga faktorer för att hela tiden utveckla de cirkulära perspektiven och det är en av anledningarna till att Sverige utvecklat långsiktiga hållbara lösningar inom många olika områden. Vi måste dessutom driva frågorna ur ett globalt perspektiv och säkerställa att politiska beslut går samma väg och inte sätter käppar i hjulet för hållbara lösningar som, eller inte bara, flyttar problemen utanför Sveriges gränser. Det är också en viktig aspekt på att nå hela potentialen.

Hur ska företag tänka kring sina avfallsflöden – hur växlar vi över tankesättet från avfall till resurser?
-Vi ser oss som bryggan mellan avfall och nya resurser. Det är vår uppgift att förflytta och transferera uttjänta produkter och avfall från olika delar i samhället och näringslivet till nya resurser och därmed bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. Ett bolags hållbarhetsprestanda kommer att vara avgörande för marknadspositionen eller till och med för dess existens framåt. Därför står frågan högt upp på många bolags agendor. Men det gäller att veta hur man gör rätt. Vi pratar ofta om att göra rätt från början, dvs att redan på designstadiet av en produkt tänka till kring – vad händer den dagen den är uttjänt? Kan vi ha ett sådant långsiktigt perspektiv, har vi också börjat tänka på avfallet som resurser.

Innebär ökad återvinning minskade klimatpåverkan för företag?
-Ja, baserat på om också företag och verksamheter aktivt väljer att använda återvunnen råvara i sin produktion. Det är en viktig parameter för att ställa om på riktigt.

Vad är nyttan med att ni kommer in tidigt i era kunders värdekedja?
-För oss handlar det om att hitta de mest resurseffektiva och värdeskapande sätten att ta tillvara kundernas restprodukter och öka andelen material som kan användas som ny råvara. Resultatet blir en ökad miljönytta samtidigt som kunden stärker sitt miljöarbete och sin lönsamhet. Det handlar som sagt om att göra rätt från början. När vi kan visa värdet som finns i materialet skapar det mindre spill, mer tid till kärnverksamheten, en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och ytor frigörs som påverkar logistik m m.

 

Om du skulle önska två styrmedel från regeringen – vad skulle det vara och varför?
– För oss är det viktigt att lagstiftarna går i samma takt som utvecklingen, det vill säga att det finns en öppenhet och ett förtroende för näringslivets förmåga att skapa hållbara lösningar i en cirkulär ekonomi. Vi vill utveckla och vi har hög kunskap samt lång erfarenhet av återvinningsbranschen. Ett förtroendefullt samarbete som bygger på att det finns flera intressen att ta hänsyn till istället för kortsiktiga utspel, är viktigt för kontinuiteten.

"Ett bolags hållbarhetsprestanda kommer att vara avgörande för marknadspositionen eller till och med för dess existens framåt. Därför står frågan högt upp på många bolags agendor. Men det gäller att veta hur man gör rätt. Vi pratar ofta om att göra rätt från början, dvs att redan på designstadiet av en produkt tänka till kring – vad händer den dagen den är uttjänt? Kan vi ha ett sådant långsiktigt perspektiv, har vi också börjat tänka på avfallet som resurser."

Fredrik Pettersson
vd Stena Recycling

Om oss