Intervju med Hannele Arvonen, vd Sveaskog

Vem är du?
– Jag är ny vd på Sveaskog sedan 1 juli och det känns fantastiskt roligt att få vara med och utveckla Sveaskog, landets största skogsägare. Skogens betydelse blir allt tydligare i den hållbara samhällsutvecklingen och här har Sveaskog en viktig roll.

– Jag är född och uppväxt i Pyhäranta, en liten ort vid kusten norr om Åbo i landskapet Egentliga Finland, som präglades av skogsbruk och jordbruk. Jag har en forstmästarexamen (jmf jägmästarexamen) från Helsingfors universitet och en kandidatexamen i internationella relationer från Beloit College Wisconsin. Jag flyttade till Sverige 1998 och har jobbat inom skogsbranschen hela mitt yrkesverksamma liv. Innan min tid som vd på Setra Group var jag bland annat på Holmen (Iggesund Paperboard, Holmen Paper) och Metsä Board. Jag drivs av att testa gränser, utveckla verksamheter och hela tiden själv utvecklas.

– Privat försöker jag umgås med min dotter så mycket som möjligt och ta del av hennes stora fritidsintresse, hästar, är både roligt och viktigt för mig. Vi tillbringar mycket tid tillsammans, i stallet och på ridbanan. Jag tycker även om att träna själv och har yogat i 15 år. Jag har alltid också en eller flera böcker på gång och det blir en del besök till släkten i Finland där jag har mina bröder och mostrar, men också många fina vänner.

Vad betyder klimatfrågan för dig?
– Klimatfrågan är väldigt viktig för mig, både professionellt och privat. Att få jobba inom skogsnäringen och på så sätt direkt kunna jobba och bidra till positiva klimateffekter skapar framtidstro – vi räddar liv. Det är inte bara snack, vi kan påverka – och vi är en av lösningarna i den globala klimatfrågan. Därför kan vi också säga att vi är framtidsbranschen.

 Sveaskog har en fantastisk utgångspunkt i råvaran, som kan användas på så otroligt många sätt – och det forskas hela tiden vad vi kan göra mer – för att bidra till den cirkulära bioekonomin. Skogen har dessutom så många andra värden som bidrar till hållbarhet.

– Samtidigt ska vi ta hänsyn till hållbarheten och klimatet i alla våra verksamhetsbeslut, i det stora och i det lilla. För mig personligen är det lika viktigt i privatlivet. Jag tänker på hur jag konsumerar och transporterar mig, hur jag kan minska mitt avfall och sopsortera. Jag satsar på återvinning både vid inköp (köper begagnat när möjligt) och när jag vill bli av med kläder, möbler eller annat. Det är viktigt att vi alla tänker långsiktigt, samtidigt som klimatfrågan är akut.

Hur bidrar Sveaskog till klimatomställningen?
– Den växande skogen och användningen av trä har en betydelsefull roll för att motverka klimatförändringen. Sveaskog vill vara ledande i att tillvarata och utveckla den klimatnytta som skogen faktiskt gör. Vi har mål om att öka tillväxten på vår skogsmark, vilket ger en ökad koldioxidinbindning och mer skogsråvara som kan ersätta fossila resurser. Samtidigt är det viktigt att tillväxten inte sker på bekostnad av skogens andra värden. Vi ska öka tillväxten samtidigt som vi uppfyller samhällets och våra egna ambitiösa miljömål för skogen.

Är klimatomställningen lönsam för Sveaskog? På vilket sätt?
– Ja, absolut. Sverige har ambitiösa klimatmål och siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Skogen, skogsbruket och Sveaskog, som Sveriges största skogsägare, har en viktig roll i den omställningen. Skogen och dess förnybara råvara kommer att spela en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Om oss