Intervju med Isabella Lövin, miljö- och klimatminister

Varför är COP25 viktigt?
– Vi befinner oss i en klimatkris och världen behöver agera. Under många år har världen arbetat med att få reglerna för Parisavtalet på plats. Nu är det dags att bli färdiga med det arbetet och istället fokusera på att genomföra Parisavtalet och de utsläppsminskningar vi åtagit oss att göra.

Artikel 6 – vad är det och varför är den viktig?
– Det handlar om hur länder ska kunna samarbeta för att minska utsläppen, bland annat genom handel med utsläppsenheter. Rätt utformat ska den bidra till global utsläppsminskning, öka takten i klimatarbetet och bidra till en positiv utveckling i utvecklingsländer. Det är en av många viktiga pusselbitar för att klara klimatutmaningen.

Vad är konflikterna i artikel 6?
– Vissa länder vill av olika skäl öppna upp för regler där utsläppsminskningar dubbelräknas eller där det är svårt att kontrollera om investeringar faktiskt bidrar till faktiska utsläppsminskningar. Ett system med sådana brister skulle vara mycket allvarligt. Därför kan det i värsta fall vara bättre med inget beslut alls, snarare än ett dåligt beslut.

Vad är Warzawamekanismerna och vad betyder den för klimatfrågan?
– Det handlar om hur man kan hantera de skador och förluster som uppstår som följd av klimatförändringar. För att förbättra kunskapen om hur det kan hanteras är det viktigt att det finns en mekanism för att utbyta erfarenheter. Frågan är väldigt viktig för de länderna som idag drabbas hårdast av ett förändrat klimat.

På klimattoppmötet nästa år, COP26 i Glasgow, då alla länderna ska sätta sina NDC:er (National Determined Contributions) det vill säga hur mycket varje land ska minska sina utsläpp. Vad vill du se för tryck från näringslivet inför detta viktiga möte?
– Ingenting är starkare än berättelsen om hur omställningen inte bara är möjlig, utan hur den också gör samhället starkare och bättre. Näringslivet kan visa detta genom smarta idéer som också stärker konkurrenskraften. Inte ens de mest bakåtsträvande länderna kan kosta på sig att hamna på efterkälken i en sådan klimatomställning.

Vad har Sverige och Indiens industrispår som lyftes på Climate Summit i New York betytt för klimatfrågan i världen?
– Den tunga industrin har allt för länge setts som omöjlig att få med i den gröna omställningen men tack vare initiativ som vårt industrispår med Indien börjar den synen förändras. Redan i New York anslöt sig många tunga industrinationer och företag, och ännu fler uttryckte ett intresse. Det kan vara början på ett paradigmskifte för den tunga industrins syn på klimatfrågan.

Vad kommer bli nästa spår?
-Vi har fått in tretton färdplaner från Fossilfritt Sverige och jag tycker det kommer bli jättespännande att ta emot ytterligare färdplaner från stora samhällssektorer, bl.a. jordbruket, dagligvaruindustrin och elbranschen. Bland dessa sticker jordbruket ut som ett område med särskilt stora utmaningar, men också många möjligheter. Där skulle Sverige kunna visa vägen.

"Ingenting är starkare än berättelsen om hur omställningen inte bara är möjlig, utan hur den också gör samhället starkare och bättre. Näringslivet kan visa detta genom smarta idéer som också stärker konkurrenskraften. Inte ens de mest bakåtsträvande länderna kan kosta på sig att hamna på efterkälken i en sådan klimatomställning."

Isabella Lövin
Miljö- och klimatminister

Om oss