Intervju med Lars Appelqvist, ny vd på HKScan

Varför vill du arbeta hos HKScan?
– HKScan är i mina ögon ett av Sveriges finaste livsmedelsföretag som har en viktig roll i samhället och i vår värdekedja. Att få vara med att påverka och utveckla den och därmed bidra till en omställning är oerhört inspirerande.

Vad har ni för klimatmål?
– HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i företagets egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040.

Är det lönsamt att ställa om köttindustrin mot minskad klimatpåverkan?
– Ofta går hållbarhet och lönsamhet hand i hand i och med att vi hushållar med våra resurser. Detta har varit tydligt då vi sedan 2003 arbetat med att minska klimatavtrycket inom vår egen verksamhet och lyckats med en 74 procentig reduktion.

– Att vara klimatsmart i vår egen produktion är en sak, men det är vad vi skapar tillsammans med den nya generationens bönder som verkligen spelar roll. Det är på gårdarna som de stora klimatnyttorna kan skapas.

– I samarbete med våra bönder arbetar vi för att minska köttproduktionens klimatpåverkan. Vi har tagit fram ett program med 100 initiativ för minskad klimatpåverkan, men också för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning och smartare energiförsörjning. Alla gårdar har olika förutsättningar och utmaningar. De initiativ som ger mest klimatnytta kommer därför att variera från gård till gård. Vi på HKScan tar på oss en roll som pådrivande kraft, primusmotor, i detta arbete. Vi ska se till att våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Det långsiktiga målet är netto noll. Att nå dit kommer att ta många år, men målet är tydligt och klart.

– Som en av livsmedelsbranschens största aktörer har vi goda möjligheter att ligga i framkant och visa att vi kan göra skillnad hela vägen från gård till gaffel.

Vi är mitt uppe i den sjätte massutrotningen av arter. Hur kan köttindustrin bidra både till att nå klimat- och biologiska mångfaldsmål?
– Köttproduktion bör ske där det finns goda förutsättningar för ett en hållbar produktion och köttproduktionen i Sverige har 60 % lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Svensk användning av antibiotika till djur är lägst i världen.

– Ta kon till exempel. I Sverige har vi en nötköttsproduktion uppbyggd i symbios med mejerinäringen. Merparten av det nötkött vi äter i Sverige kom mer från kor som först varit mjölkkor och deras avkomma. Då fördelas klimatpåverkan över flera livsmedel. Först mjölk, grädde, ost och glass. Sedan hamburgare, falukorv och något gott på grillen.

– Sverige har unika förutsättningar för att driva ett av världens mest hållbara lantbruk. God tillgång till vatten, foderodling och betesmarker. Betande djur omvandlar gräs till näringsrikt protein, betesmarker och vallodlingar binder också kol i marken på ett effektivt sätt. De betande djuren håller även landskapen öppna och gynnar den biologiska mångfalden.

– Djurens gödsel spelar en stor roll i produktionen av annat livsmedel. Genom att använda naturgödsel, slipper vi konstgödsel på våra marker, som är en fossil produkt. När vi använder naturgödsel kan vi bibehålla det naturliga kretsloppet för gården. Så när den optimala balansen för varje gård hittas blir det ett kretslopp som förser jorden med näring, kolinlagring, vi får bra biologisk mångfald med blommande ängar och rika skördar av mycket annat.

Hur ska man hitta en bra och hållbar balans i sitt köttätande?
– Det är viktigt att äta en allsidig kost, bestående av alla kostcirkelns delar, både för miljön och för hälsan. Kött är energirikt och innehåller många viktiga näringsämnen som aminosyror, zink, järn,vitamin B och selen som det annars kan vara svårt att få i sig. Forskning visar att den största hälsorisken relaterad till våra matvanor, i Sverige och globalt, är att vi äter för lite fullkorn, grönsaker och frukt. Att köttet i sig skulle vara en stor hälsobov på tallriken är alltså en myt. Att vi får i oss för lite fibrer, fullkorn och hälsosamma livsmedel bedöms vara en betydligt större hälsorisk än att vi äter för mycket rött kött och chark. Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter ca 500 gr rött kött per person i veckan (tillagad vikt) och vi tänker att det är viktigt att man väljer rätt kött, kött från Sverige. Svenskt kött som bidrar till ett hållbart svenskt lantbruk, ett naturligt kretslopp, en hög självförsörjningsgrad och en levande landsbygd.

Vi på HKScan tar på oss en roll som pådrivande kraft, primusmotor, i detta arbete. Vi ska se till att våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Det långsiktiga målet är netto noll. Att nå dit kommer att ta många år, men målet är tydligt och klart.

Lars Appelqvist
vd HKScan

Om oss