Intervju med ledarna i miljörörelsen

Vad vill ni att näringslivet ska trycka på politikerna om i miljö- och klimatfrågor inför valet?

Annika Jacobsson, chef, Greenpeace Sverige

  • Näringslivet måste trycka på politikerna att sätta ner foten i energipolitiken och ge en tydlig vision för 100% förnybar energiförsörjning, vilket är helt nödvändigt för klimatet. Dagens osäkerhet kring hur energiförsörjningen ska tryggas när de gamla kärnkraftverken behöver tas ur drift hotar dessutom jobb och tillväxt inom svensk industri som behöver långsiktighet och tydlighet för att våga investera. Att visa att framtiden är förnybar kommer också att skapa de hemmamarknader som behövs för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom internationell miljöteknik.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

  • Först och främst – klimatet och hur vi styr om såväl privata som offentliga investeringar till förnybart, exempelvis genom direktiv till AP-fonderna. Förnybar energi måste också vara hållbar – här behövs en miljöanpassning av vattenlagstiftningen och en ny skogspolitik som utgår från naturens gränser. Betydelsen av ett friskt Östersjön för utvecklingen i regionen är ytterligare en fråga där näringslivets röst behövs!

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen – Vi vill att näringslivet arbetar för att trycka på politikerna att få till stånd blocköverskridande överenskommelser i viktiga miljöfrågor, i syfte att skapa stabilitet över mandatperioderna och lägga fast en politik som är inriktad på att nå miljökvalitetsmålen. Som exempel kan nämnas en överenskommelse om 100% förnybar energi, införande av en statlig grön investeringsbank samt en grön skattereform som innefattar en höjd koldioxidskatt.

Om oss