Intervju med Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet, om Klimatpolitiska rådets granskning

Nyligen presenterade Klimatpolitiska rådet sin årsrapport där de granskar regeringens klimatpolitik. I årets rapport har rådet särskilt granskat återhämtningspolitiken efter corona. Hagainitiativets generalsekreterare Nina Ekelund var en av tre som kommenterade rapporten i sändningen som du kan se här.

Hur skulle du sammanfatta årets rapport?
-Detta är årets viktigaste klimatrapport för svensk politik. Klimatpolitiska rådet bedömer att Sverige inte tillräckligt nyttjat det möjlighetsfönster som coronakrisen innebär genom att låta kris- och återhämtningsinsatserna bli en tydlig förstärkning av den samlade politiken för klimatomställningen. Det håller jag helt med om.

-Samtidigt är det intressant att notera att Sveriges kompetens kring digitalisering och automatisering är viktiga för att användas i klimatomställningen och få den att växlas upp.

Vad vill du särskilt lyfta?
-En väldigt viktig rekommendation från rådet är att klimatredovisningen ska redovisas på samma anslagsövergripande nivå som finansplanen. Ska vi ha en hållbar ekonomi måste klimatfrågan in i alla områden och regeringens klimatkollegium måste få en högre status.

-Jag vill också lyfta EU:s utsläppshandel som nämns i rapporten. EU:s utsläppshandel reglerar 40 procent av utsläppen i EU och påverkar därför också Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Rapporten visar att EU:s utsläppshandel levererar; utsläppen minskar och priset på koldioxid har höjts till rekordnivåer. Det är fantastiskt. Samtidigt är det otillräckligt om utsläppshandeln ska vara i linje med FN:s klimatpanel. Den linjära reduktionsfaktorn behöver minst fördubblas och intaget av utsläppsrätter behöver stärkas och det behövs en egen mekanism för negativa utsläpp.

Vilka är de tre viktigaste rekommendationerna?
-Flera av rådets rekommendationer är sådant som Hagainitiativet lyft och arbetat för, som införandet av en bioekonomistrategi och snabbspår för miljötillståndsprocesser. Jag kan inte nog understryka det momentum som finns just nu; näringslivet är på tårna, medborgarna är med, det internationella samfundet tar beslut om nollmål. Ska vi då lyckas med att dra nytta av det momentum som skapats under coronakrisen behövs

  • Snabbspår för miljötillståndsprocesser
  • Nödvändiga beslut kring elektrifiering och biodrivmedel
  • Att Fossilfritt Sveriges färdplaner realiseras

Detta är årets viktigaste klimatrapport för svensk politik. Klimatpolitiska rådet bedömer att Sverige inte tillräckligt nyttjat det möjlighetsfönster som coronakrisen innebär genom att låta kris- och återhämtningsinsatserna bli en tydlig förstärkning av den samlade politiken för klimatomställningen. Det håller jag helt med om.

Nina Ekelund
generalsekreterare Hagainitiativet

Om oss