Intervju med Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Per Bolund är sedan februari miljö- och klimatminister samt vice statsminister. Hagainitiativet ställde tre snabba frågor om det nya uppdraget.

Vilka områden kommer du att påbörja att ställa om under 2021?
– Om jag ska peka ut något av allt på min lista så väljer jag nog att ytterligare öka takten i industrins omställning till fossilfrihet. Utvecklingen av grön vätgas är bland det mest spännande just nu.

Vad vill du se från näringslivet för att påskynda omställningen?
– Att man ser klimatomställningen som en möjlighet till investeringar, jobb och utveckling. Jag har hållit på med miljö- och klimatpolitik i över 20 år i politiken, aldrig tidigare har jag upplevt ett sådant tryck från både ungdomar och konsumenter. Nu kommer vi från politiken se till så att tempot ökar ännu mer. Det gynnar de svenska företag som vill ligga i fronten och vara världsledande.

Vad gör dig optimistisk vad gäller näringslivets omställning idag?
– Att näringslivet äntligen ser möjligheterna i omställningen. Vår aktiva miljöpolitik har visat sig vara en drivkraft för nysatsningar och bättre konkurrenskraft, inte en hämsko som en del varit rädda för. Att miljardinvesteringar i hållbara tekniksprång nu görs som kommer ge miljardvinster i framtiden är ett tecken i tiden. Något stort håller på att hända. Men vi har inte tid att sparka av oss skorna och tro att det löser sig av sig självt. Även i politiken måste vi fortsätta att underlätta för den som vill satsa på framtidens teknik och samhälle.

Nu kommer vi från politiken se till så att tempot ökar ännu mer. Det gynnar de svenska företag som vill ligga i fronten och vara världsledande.

Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Om oss