Intervju med Tomas Kåberger, ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Blir Sverige mer och mer cirkulärt? 

– Den senaste tiden har energi blivit dyrare. Det betyder att utvinning av metaller från gruvor och produktion av material från fossila råvaror har blivit dyrare. Samtidigt ökar transportkostnaderna. Det betyder att lokal återanvändning och återvinning av material har blivit mer lönsamt och har skapat förutsättningar för en snabb ökning av samhälleliga materialkretslopp. Det är en stark drivkraft.

– En annan är att hushållning med viktiga material också blivit säkerhetspolitik. Den naiva globaliseringens tid är förbi, och fler ser motiven för nationell och europeisk hushållning med metaller och andra material.

Vad hindrar cirkulariteten idag?

– Brist på återvinningstänkande vid utformning av många produkter, eftersom det inte finns ekonomiska drivkrafter för det.  Batteriskandalen i Mälardalen som plågsamt tydligt visade hur svårt det är att avreglera avfallshanteringen och släppa fram verkligt konstruktiv kreativitet.

Vad önskar du från politiken för att påskynda ökad resurseffektivitet och mer cirkuläritet?

– Delegationen har skrivit önskelistor tidigare. Jag hoppas att vi skall kunna utveckla politiken genom dialog där företagen, lagstiftare och myndigheter utvecklar gemensamma visioner och där alla bidrar till att förverkliga dem. Det kräver tid och engagemang från alla inblandade.

Tomas Kåberger påbörjar sin roll som ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi från och med den 1 september 2022.

Jag hoppas att vi skall kunna utveckla politiken genom dialog där företagen, lagstiftare och myndigheter utvecklar gemensamma visioner och där alla bidrar till att förverkliga dem. Det kräver tid och engagemang från alla inblandade.

Tomas Kåberger
ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Om oss