Johan Sandström: Det senaste om klimatet med Thomas Sterner

Det är inget litet arbete att göra en delrapport för IPCC. I fyra år har ca 900 forskare läst vetenskapliga publikationer för att vaska fram vad som kan sägas med säkerhet om klimatsituationen idag. Sen har 235 författare skrivit rapporten på 2 000 sidor, hållit ordning på nära 10 000 referenser och samtidigt svarat skriftligt på över 38 000 kommentarer som kommit in under arbetets gång. Forskning är en försiktig process, man kan inte säga något spekulativt och allt skärskådas vetenskapligt. Inom IPCC-arbetet är det också viktigt med samförstånd mellan deltagarna i arbetet och bokstavligen varje ord i rapporterna kontrolleras och godkänns. Det leder till en konservativ hållning så det som sägs i rapporterna är man säker på och det är snarare underdrifter än tvärtom.
Rapportens slutsatser är att uppvärmning sker och att det med 99 procents sannolikhet är en mänsklig påverkan som är orsaken. Vi går mot 4-5 graders uppvärmning under århundradet om inget görs och det går att observera att arter och ekosystem flyttar norrut eller uppför berg för att kompensera för förändringarna. Det man bör tänka på är att uppvärmningen som anges är i snitt över jorden och haven värms mycket mindre. 5 grader kan i praktiken betyda 7,5 grader på många ställen. Om man då dessutom lever i ett varmt klimat från början så blir konsekvenserna stora.
Thomas är ekonom och det går förstås att räkna på vad det skulle kosta att lösa klimatfrågan. Man räknar på hur åtgärderna påverkar tillväxten och vilken effekt det har på lång sikt. Vid 2 procent tillväxt per år så är världen 5,5 gånger rikare år 2100. Om vi löser klimatproblemen under tiden så sänker det tillväxten med 0,06 % med effekten att världen istället är 5,2 gånger rikare år 2100. Då har man inte räknat med fördelarna av klimatarbetet med minskade väderrelaterade skador och förbättrad luftkvalitet eftersom det inte finns några modeller för detta. Så ur ett ekonomiskt perspektiv finns det ingen anledning att inte agera.
Men kommer det att hända? Man brukar säga att det som krävs är en global samordning men det är ifrågasatt nu. En global koldioxidskatt är en möjlighet men frågan är hur många länder som har ett samhälle med fungerande myndigheter som kan hantera en sådan skatt. Det kan också bli tidsödande att komma överens, Thomas jämför med processen när världshaven delades upp mellan länderna. Det var en process som tog 40 år och det finns risk att det är än svårare att ta ett gemensamt ansvar för atmosfären. Det som kanske händer istället är att till exempel USA, Kina och kanske EU kommer överens om något och sen arbetar för att resten av världen ska rätta in sig i den överenskommelsen. Eller så blir det någon annan lösning, ingen vet idag.
Men läget är absolut inte hopplöst, det är mycket som går åt rätt håll.  Förnybar energi går snabbare framåt än vad de flesta bedömde för bara några år sedan, kombinerat med att den lobby som finns för kol och olja förhoppningsvis blir svagare i framtiden kan det leda till en snabb omställning av energisystemet på en global nivå.  Priserna på solceller rasar och när tredje världen bygger energisystem så kan det göras på ett helt annat sätt än vad vi har gjort. Småskalig energiproduktion och smarta styrsystem för att knyta ihop producenter kan ge hållbara lösningar som slår igenom snabbare än vi kan förutse idag.
Skribent: Johan Sandström, miljöchef på Green Cargo

Om oss