Johanna Schelin: Framtiden ligger hos bönderna

När vi nu gör en summering av vår verksamhet under 40 år i Sverige, ser vi att både våra framgångar hittills och våra framtida utmaningar – framförallt på miljö- och klimatområdet – är helt avhängiga långsiktiga samarbeten med våra partners och leverantörer. Det är när vi jobbar tillsammans som miljövinsterna blir som störst och det är tillsammans som vi kan minska vår klimatbelastning i alla delar av vår verksamhet. Där är samarbetet med vår logistikpartner HAVI ett bra exempel. Deras lastbilar kör bl.a. på vår återvunna frityrolja och rapsolja för att minska utsläppen av koldioxid.

Tillsammans med LRF instiftas ett hållbarhetsstipendium Klimatpåverkan inom EU fördelas på koldioxid 80 procent, metan 15 procent och lustgas 5 %. Livsmedelskedjan står för ca 25 procent av det totala och en stor del ligger som bekant inom lantbruket. Det är en generell och global utmaning att producera mat genom mer hållbara och effektiva produktionsmetoder. Det behövs ny kunskap, ny teknik, nya rutiner och uppmuntran som ger incitament till ett fortsatt positivt förändringsarbete.

Det är med dessa ambitioner som grund som McDonald’s och LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, nyligen initierade ett Hållbarhetsstipendium – en morot för fortsatt hållbar utveckling inom svenskt jordbruk. Stipendiet ska delas ut årligen till en av Sveriges alla bönder som gjort det där lilla extra. En prispott på 100 000 kronor ska belöna åtgärder som bidrar till exempelvis biologisk mångfald, minskat näringsläckage eller reducerade CO2-utsläpp inom lantbruket. På dessa områden är utmaningen som störst.

Svenskt lantbruk ligger redan i världstoppen när det gäller hållbarhet och det är därför med viss ödmjukhet som vi introducerar Hållbarhetstipendiet. Vi vet att det är nog så viktigt att sprida goda exempel och lyfta det engagemang som finns hos våra svenska bönder. Förhoppningen är att fler ska få inspiration att göra mer. Med 40 år i backspegeln och framtiden ett steg framför oss, är det tillsammans med bland annat Sveriges lantbrukare som vi tar oss an en del av våra framtida utmaningar på klimatområdet. Vi tror att framtiden ligger hos bönder som konkurrenskraftigt producerar än mer hållbart.

Om oss