Kathrine Löfberg: Klimatförändringarna påverkar oss nu!

Ibland när man pratar om klimatförändringarna, minskad påverkan på klimatet, åtgärder, klimatkompensation och så vidare så blir det ganska abstrakt och långt ifrån vardagen för oss här i Sverige. Visst kan vi tycka att det är tråkigt med en mild vinter med lite snö och fundera på att det är skillnad på årstiderna nu jämfört med när man var liten. Då och då får vi också en påminnelse om klimatförändringarna när det sker katastrofer på andra sidan jordklotet som i många fall kan förklaras med ett förändrat klimat, t ex torkan i östra Afrika eller kraftiga skyfall i Sydamerika. Men det blir ändå svårt för oss att ta till sig detta och riktigt förstå vad det är som håller på att hända med klimatet och vilka konsekvenser detta får här och nu.

Vi på Löfbergs Lila ser att klimatförändringarna påverkar människor och miljö varje dag när vi är ute och reser i kaffeodlarländerna. Det spelar ingen roll om vi är i Colombia, Guatemala eller i Tanzania. Överallt kan vi se konkreta effekter, såsom t ex kraftiga regn, jordskred och ihållande torka som gör att kaffebönderna och deras familjer får mer skadedjur på kaffebuskarna, mindre skördar, sämre kvalitet på sitt kaffe och som en konsekvens av detta får mindre betalt och en betydligt lägre levnadsstandard. Det startar också en ond cirkel som gör att man inte har något extra att lägga på att utveckla sin plantage för att stå emot klimatförändringarna bättre och man har sällan varken tid, kunskap eller resurser att kunna minimera sin egen klimatpåverkan.

För att vara med och hjälpa kaffeodlarna och deras familjer har vi startat ett projekt; ”Coffee & Climate” inom ramen för International Coffee Partners (ICP). Där ser vi på hur man kan anpassa sig och sina odling till klimatförändringarna och dessutom se till att den egna påverkan på klimatet minimeras.

I vår del av världen fastnar vi lätt i alla åtgärder vi ska göra och glömmer att prata om varför. Jag är övertygad om att för att få fler företag och individer att ta ansvar för sin klimatpåverkan så måste man förstå och påminnas om varför man gör det. Fler konkreta exempel behövs. Annars är risken att detta blir en ”fluga” som alla pratar om nu men att det ersätts med ett nytt hett ämne när detta känns uttjatat. Här krävs det ett ordentligt engagemang i frågan och ett långsiktigt perspektiv!

Klimatförändringarna påverkar människor och miljö här och nu! Därför måste alla ta sitt ansvar och göra allt för att minimera sin egen klimatpåverkan. Det räcker inte att vi bara pratar om klimatet! Vi måste agera också – och det nu!

Om oss