Klimatbokslut leder till minskade utsläpp

Idag lanserar Hagainitiativets sitt tredje klimatbokslut. Att redovisa sin klimatpåverkan och vad som krävs för att nå klimatmålen framöver är en del av företagens ansvar. De företag som klimatredovisar har större möjlighet att minska sin klimatpåverkan än de som inte gör det, vilket Klimatbokslut 2012 är ett bevis på.

Hagainitiativets företag har som mål att minska sin klimatpåverkan med minst 40 % till 2020. En slutsats företagen drar är att redovisning av klimatpåverkan på sikt leder till minskade utsläpp.

  • Vi ser en trend av minskad klimatpåverkan från vår verksamhet. Sedan 2010 har Fortum Värme reducerat utsläppen med 36 %. Minskad klimatpåverkan sker tack vare ett långsiktigt och strategiskt arbete, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

För varje år strävar Hagainitiativet efter att bli mer transparent och enhetliga i sin rapportering. Nytt för årets klimatbokslut är även att utsläppen uppströms och nedströms i värdekedjan redovisas på ett tydligare sätt.

  • Vi har sett att odling av kaffet står för över 90 % av vår klimatpåverkan. Det betyder alltså att vad vi gör i odlarländerna för att minska klimatpåverkan spelar större roll än t.ex. hur vi transporterar oss i Sverige. Trots det ser vi givetvis att det är väsentligt att jobba vidare med alla delarna av vår verksamhet vad gäller minskad klimatpåverkan, säger Lars Appelqvist vd på Löfbergs.
  • Nytt för i år är att vi bland annat har breddat vår klimatredovisning med avfallshantering, förpackningsmaterial och varutransporter. Dessa tre kategorier står tillsammans för cirka 30 % av Scans totala utsläpp. Att successivt bredda klimatredovisningar ser vi som strategiskt viktigt, säger Göran Holm, vd på HKScan Sweden.

Länk till Klimatbokslut 2012

För mer information, kontakta:

Nina Ekelund, Programdirektör för Hagainitiativet, tfn 0735-022464, 

Om oss