Klimatmålet för 2020 uppnått med råge

11 av 12 företag i Hagainitiativet har nått målet om att minska sina utsläpp med 40 procent till 2020. Flera av företagen har dessutom minskat utsläppen betydligt mer än 40 procent jämfört med valt basår. Totalt har företagen tillsammans minskat utsläppen med cirka 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta visar Hagainitiativet slutredovisning av 2020-målet.

När Hagainitiativet startades 2010 sattes då målet om att alla företagen skulle minska sina egna utsläpp med 40 procent. För sista gången följs 2020-målet upp och resultatet är att 11 1 av 12 företag har uppfyllt målet. Den största minskningen står Stockholm Exergi för med över en miljon ton koldioxidekvivalenter.

– Målet att minska våra utsläpp med 40 procent uppnådde vi 2020, då vi satte ett nytt utmanade mål att vara klimatpositiva till 2025. Det ska vi nå genom effektivare avfallssortering och en fullskalig anläggning för bio-CCS som skapar en kolsänka på 800 000 ton varje år baserat på restprodukter från skogen” säger Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi

Det företag som minskat sina utsläpp allra mest inom Hagascopet är Sveaskog, som mellan 2005 och 2020 minskat sina utsläpp med 93 procent.

– Vi har minskat de årliga egna utsläppen med 30 000 ton koldioxid, främst genom övergång till miljövänliga fordon och förnybara bränslen i våra arbetsmaskiner, säger vd Per Matses, Sveaskog.

HKScan har minskat sina utsläpp med 85 procent, inom Hagascopet 2, sedan 2003 och har nyligen satt långsiktiga klimatmål som omfattar värdekedjan (scope 3).

– Det är med glädje och stolthet vi summerar 2020 och en utsläppsminskning på 2 161 ton. Det innebär en minskning på 20 procent jämfört med föregående år, säger Lars Appelqvist EVP HKScan Sverige. Den största minskningen ger ett skifte från gasol till biogaspannor på anläggningen i Kristianstad. Om vi tittar på minskningsmålet på 40 procent till år 2020 så slår vi det med råge, eftersom vi kan konkludera en minskning på hela 85 procent sedan basåret 2003, avslutar Lars Appelqvist.

Totalt har företagen tillsammans minskat utsläppen med cirka 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan jämföras med Sveriges territoriella utsläpp som 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Hade Hagainitiativet legat kvar på samma utsläppsnivå som sitt basår skulle med andra ord Sveriges territoriella utsläpp varit 4 procent högre.

Minskad klimatpåverkan är också lönsamt visar klimatbokslutet. Det genomsnittliga företaget i Hagainitiativet har ökat sin omsättning med 8 procent sedan deras respektive basår, samtidigt som de genomsnittliga utsläppen minskat med 72 procent i Hagascopet respektive 65 procent i scope 1.

– Ett stort grattis till Hagaföretagen, detta visar på tydligt klimatledarskap. 2010-talet handlade om att sätta klimatmål och minska de egenägda utsläppen. 2020-talet handlar om att minska utsläppen i sin värdekedja, därför har vi satt nya mål med ambitionen att halvera utsläppen till 2030, säger Nina Ekelund generalsekreterare för Hagainitiativet.

Läs klimatbokslutet här.

 

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet, 0735 022 464

Deniz Butros, policy- och kommunikationsansvarig Hagainitiativet, 076 427 1580,


1. Preem gick med i Hagainitiativet 2016 och har minskat utsläppen med 33 procent, vilket motsvarar 770 000 ton CO2e.

2. Hagascopet innebär 40 procents minskning scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3.

Om oss