Klimatpåverkan i värdekedjan är 2020-talets utmaning – samarbete är nyckeln

Om företagen ska kunna minska sina utsläpp i hela sin värdekedja så behövs aktivt arbete med utsläppen i värdekedjan. Detta kommer att leda till att företag behöver arbeta på ett nytt sätt där företag ställer tuffare klimatkrav på andra företag i värdekedjan och nya former av samarbeten kommer utvecklas. Politiken behöver också leverera tydliga och långsiktiga beslut som underlättar för företag att minska sina utsläpp. Detta visar en ny studie som vi publicerar idag där 21 företag intervjuats om utsläppsminskningar i värdekedjan.

Cirka 70 procent av företags klimatpåverkan ligger i värdekedjan (scope 3). Scope 1 och 2 (direkta och indirekta utsläpp) handlar om att ställa om den egna verksamheten, men scope 3 handlar om att ställa om affären. För att lyckas med det behöver företaget ha med sig både kunder och leverantörer på omställningsresan mot minskade utsläpp.

– Att minska utsläppen i värdekedjan är 2020-talets stora utmaning för företagen och studien visar att detta är ett prioriterat område som kommer att bli alltmer viktigt. Att ha koll på sina egenägda utsläpp i den verksamheten är idag självklart och en lägsta nivå för de flesta företagen. Utmaningarna kring utsläppen i värdekedjan kommer vi tampas med under 20-talet, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Allt fler företag ser nyttan av samarbete, både för att skapa nya affärer och för kunskapsutbyten. Samarbete längst hela värdekedjan lyfts som en nyckel till framgång för att minska utsläppen. Ökade samarbeten kan leda till nya affärsmöjligheter som kapar leverantörsled, minskar utsläppen, samt bidrar till en ökad cirkularitet och synergieffekter.

– För att lyckas minska utsläppen i värdekedjan behövs mer samarbete, ökad transparens, tydliga krav på leverantörer, stöd i värdekedjan, ökad datainsamling och harmonisering av rapporteringen. Politiken behöver ge stabila och långsiktiga villkor och se till att det finns möjlighet till finansiering för investeringar som kan minska utsläppen för många företags värdekedjor, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Läs rapporten här

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil 0735 022464

Om oss