Lantmännen Agroetanol tar tillvara och renar koldioxid

Lantmännen Agroetanol AB och AGA Gas AB har tecknat avtal om att bygga en anläggning för att ta tillvara och rena koldioxid. Den nya anläggningen medför ett ökat råvaruutnyttjande och ger en positiv effekt för etanolens klimatprestanda. Etanolen från Lantmännen Agroetanol kommer att reducera växthusgasutsläppen med uppemot 95 procent jämfört med bensin. Anläggningen är beräknad att tas i drift under mitten av 2014.

Om oss