Lantmännen: Minskad tomgångskörning i Mantorp

En kartläggning av energiåtgången på Unibake’s anläggning i Mantorp visade på onödig energiförbrukning vid nattuppehåll. Alla energitjuvar identifierades och en checklista upprättades för utrustning som kan stängas av. Inför natten går personalen nu en avstängningsrond, sedan denna infördes har energiåtgången för nattens tomgångskörning minskats med över 60 %.

Om oss