Lantmännen ökar andel förnybar energi

Lantmännen HQ tar ytterligare steg mot mål för minskade klimatutsläpp, ökad energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen. Det visar hållbarhetsredovisningen för 2018. Målet är att alla produktionsanläggningar i Sverige ska vara fossilfria år 2025. Redan nu utgör förnybar energi 94 procent av den totala användningen. Det är en förbättring från 2017 då andelen var 89 procent.
För Lantmännenkoncernen som helhet fortsätter andelen förnybar energi också att öka från 70 procent 2017 till 73 procent 2018. Fyra anläggningar konverterade till förnybara bränslen under 2018.

Läs mer

Om oss