Lars J Nilsson

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan?

– Det finns inte ett styrmedel som är viktigare än de andra även om många skulle svara koldioxidpriset. Det viktigaste är en sammanhållen politik för långsiktig omställning till hållbara energi- och transportsystem.

Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning till och driver i opinionen?

– Företag kan själva sätta tryck på leverantörer och kunder men de sitter ofta fast i befintliga transport- och energisystemstrukturer. Näringslivet bör därför driva opinion för förbättrade rambetingelser. Företagen gör vad de kan men politikerna måste också leverera, inte minst vad gäller godstransporterna.

Om oss