Lennart Henriz: När många gör lite blir det mycket

”Det är dags att vi tar tag i saken själva”. Sådan är känslan bland både kollegor och vänner så här ett par månader efter klimatmötet i Durban. Och jag håller med: De politiska beslut som fattades Sydafrika i december var positiva men räcker ändå inte för att hålla temperaturökningen på en önskad nivå, dvs. under de 1,5-2 grader som brukar nämnas som ett tak för att vi ska slippa de allra värsta klimatscenarierna.

Tiden är knapp för att hinna vända utvecklingen. Så lite som fem år, säger vissa bedömare. Längre säger andra. Hur som helst kan vi inte bara sitta och vänta; medan de politiska ansträngningarna för att hitta en ny klimatöverenskommelse pågår måste vi – som privatpersoner och företag – ta vårt eget klimatansvar. Här finns massor att göra. Och då tänker jag inte bara på tekniska landvinningar och stora systemförändringar som elbilar och nya energisystem – de är både bra och nödvändiga för att kunna tackla klimathotet på allvar. Men det finns en fara i att sitta och vänta på att något stort och avgörande ska hända. Risken är stor att vi blir passiva betraktare.

Alla kan bidra. Det handlar inte om några märkvärdiga saker utan om sånt som vi redan känner till. Som att duscha kortare, stänga av TV:n ordentligt på kvällen och släcka lampan i tomma rum. Alla åtgärder som inte kostar något och som kan tyckas obetydliga men som sammantaget får stora positiva miljöeffekter.

Inte minst i näringslivet finns det mycket kvar att göra, också av affärsmässiga skäl. När vi på JM exempelvis införde en energiklassning för alla våra bostäder innebar det inte bara miljöfördelar. Här finns också en tydlig och direkt affärsnytta. Energiklassningen har nämligen gjort det enklare för våra kunder att välja en bostad som är både mer miljövänlig och har lägre driftskostnader. En annan av våra – och många andra industriföretags – stora miljöutmaningar är avfallshanteringen. 2010 kastade JM 2,5 ton avfall per nyproducerad bostad i form av emballage och annat. I vår strävan att halvera avfallet minskar vi inte bara miljöbelastningen. Vi sänker också kostnaderna för exempelvis materialinköp, transporter och avfallshantering. Detta är bara ett par exempel som visar att ett aktivt klimatarbete kan vara lönsamt på fler än ett sätt.

Det är knappt ett år kvar till nästa klimatmöte i Quatar. Låt inte 2012 bli ännu ett år av väntan. För, som sagt, det är dags att vi tar tag i saken själva!

Om oss