Lönsam utsläppsreducering för Stockholm Exergi

Åtgärd: Överskottsvärme från en datahall återvinns till fjärrvärmenätet mot ersättning från Stockholm Exergi. Banhof investerar i värmepumpar och Stockholm Exergi bygger distributionsledning
Utsläppsreducering: Totalt kommer över 500 MWh fjärrvärme att produceras varje år med spillvärmen som energiråvara, med minskade utsläpp om ca 40 ton CO2 per år (beräknat enligt värmebranschens standardmetod).
Återbetalningstid: 3-4 år

Om oss