Lönsamhetsrapport

Syftet med rapporten är att få fler företag att se möjligheterna med ett ambitiöst klimatarbete. Målgruppen för rapporten är således beslutsfattare inom näringsliv och politik. I rapporten varvas internationella företagsexempel med svenska exempel från företagen i Hagainitiativet. Under rätt förutsättningar och inom sex huvudsakliga kategorier så visar rapporterna och företagsexemplena entydigt att klimatarbete är lönsamt. Mot bakgrund av detta är det förvånande att vi inte ser fler klimatåtgärder i näringslivet.

Rapporten utgår ifrån följande kategorier:

  • Förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet
  • Kostnadsbesparing
  • Attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare
  • Nya produkter och affärsområden
  • Proaktiv riskhantering
  • Förbättrade finansieringsmöjligheter

Läs rapporten här >>

Om oss