Malin Baltzar: Alla pratar plast

Världens användning av plast växer explosionsartat och plastanvändningen förväntas fyrdubblas fram till 2050. Bara i Sverige genereras årligen 600 000 ton plastavfall! Endast en bråkdel av detta materialåtervinns. Lägg till att det krävs minst 1,5 kilo råolja, som ju är en ändlig resurs, för att tillverka ett kilo plast. En ganska ohållbar ekvation. Och det är därför alla pratar plast i dag. Utmaningen kan samtidigt tyckas stor, förutsättningarna för att hantera all plast är så olika på vår jord.

Men, det som händer nu handlar både om en ökad medvetenhet som leder till fler aktiva val, och om att all den här plasten faktiskt är ett mångsidigt material och har en oerhörd potential. Det är helt enkelt en resurs, inte ett problem.

Sedan 1950 har det tillverkats nio miljarder ton plast men endast två miljarder ton används fortfarande i befintliga produkter alternativt till följd av återvinning. Att ta kontroll över tillverkning och användning av plast är därför nödvändigt för att bevara den som en resurs. I användningen ligger också en utmaning för oss som återvinnare. Det saknas till exempel i dag effektiva möjligheter för att sortera blandade plaster, det vill vi ändra på.

Samtidigt går teknikutveckling snabbt och kraven på rena råvaror är betydligt högre än för några år sedan. Vid vår anläggning Stena Nordic Recycling Center planerar vi för processer som förnyar och utvecklar återvinningen av olika plaster. Utmaningen ligger i att det finns så många olika typer av plaster och där måste vi som återvinnare ligga i framkant med att hitta lösningar för att ta tillvara de olika plasttyperna på bästa sätt. Det finns ytterligare en dimension på att ”ta tillvara”, nämligen att också tänka till redan i tillverkningsfasen av en produkt. Att använda plast som både har rätt kvaliteter och går att återvinna på ett smart sätt, innebär stora möjligheter i att både hushålla med resurser och minska miljöpåverkan.

Alla kan dra sitt strå till stacken men utan samarbete når vi inte långt. För att skapa en mer cirkulär plastanvändning behöver vi hjälpas åt. Stena Recycling jobbar sedan några år tillbaka för att vara närmare kunderna för att vi tillsammans ska kunna påverka redan innan ett avfall uppstår. Syftet är givetvis att optimera hanteringen av avfallet så att inte material som kan återvinnas går till spillo.

Vi och våra kunder har olika kompetensområden som behövs för att se helheten. Genom att göra rätt från början ökar vi möjligheterna till att materialet kan återvinnas och bli till nya produkter igen.

Malin Baltzar, Chef Hållbara affärer, Stena Recycling

 

Tre tips för hållbar plastanvändning

1) Vid upphandling och inköp: köp produkter som innehåller återvunnen plast. Det minskar miljöpåverkan och bidrar till att skapa en marknad för återvunnen plast.

2) Ställ krav på produktdesign för återanvändning och återvinning

3) Blanda inte nedbrytbar plast och återvinningsbar plast efter användning då detta kan påverka möjligheten att återcirkulera den återvinningsbara plasten.

Om oss