Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare, inför COP26 i Glasgow

Vad ska ni lösa på klimattoppmötet i november?
– COP26 kommer framför allt att handla om två saker – dels den globala ambitionsnivån i relation till 1,5-gradersmålet, dels slutförandet av den så kallade regelboken för Parisavtalet. Ambitionsnivån är inte föremål för förhandling på mötet. COP26 är snarare ett tillfälle att manifestera hur vi ligger till.

Vilka är de tre viktigaste sakerna att lösa under klimattoppmötet i november?
– Regelboken, klimatfinansiering och klimatanpassning. Inom regelboken handlar det om tre saker – ett regelverk för utsläppshandel på basis av Parisavtalets artikel 6, gemensamt rapporteringssystem och gemensamma tidsramar för de nationella klimatåtagandena. Avseende finansiering handlar det om att inleda överläggningar om ett nytt mål för klimatfinansiering som ska gälla för perioden efter 2025, då det nuvarande målet om 100 miljarder USD per år löper ut. Avseende anpassning handlar det om att utveckla indikatorer för klimatanpassning så att vi gemensamt kan mäta framgång i det arbetet.

Vad kommer bli svårast?
– Regelboken kommer bli svårast vid själva mötet. Olika länder har alltjämt olika syn på de tre frågorna och vi har från svensk och EU:s sida svårt att kompromissa ytterligare avseende artikel 6 och rapporteringen inom det så kallade transparensramverket.

UNFCCC:s rapport visar att ländernas åtagande är för låga, utlovade utsläppsminskningar är bara 12 procent till 2030, IPCC vill se 45 procent till 2030 för att leva upp till 1,5-gradersmålet. Vad säger du om det?
– Vi måste alla göra mer. Framför allt förväntar vi oss större åtaganden från de största utsläpparna – G20-länderna. Kina och Indien har inte presenterat sina nationella klimatåtaganden, NDC, än.

Vad förväntar du dig att näringslivet ska leverera inför klimattoppmötet?
– Jag hoppas och tror att näringslivet fortsätter att leverera klimatsmarta lösningar för en global marknad. Vår ansats i det globala arbetet är att visa att omställningen är möjlig, och lyfta fram de möjligheter som finns i omställningen. Svenska bolag har fantastiskt fina lösningar att erbjuda som kan underlätta och snabba på omställningen i andra länder. Förnybar energi, energieffektivitet, avfallshantering, mobilitet, livsmedel – det är bara att titta på de 22 vägkartorna som tagits fram inom Fossilfritt Sverige för att få en bild av vad svenska bolag kan erbjuda andra länder.

Jag är glad att Business Sweden kommer att finnas på plats i Glasgow och därmed erbjuda svenska bolag en plattform. Jag är också glad att flera svenska aktörer gemensamt arbetat fram konceptet Pioneer the Possible, som just tar fasta på möjligheterna i omställningen. Med det som grund har vi goda förutsättningar att fortsatt uppmuntra andra länder att bli mer ambitiösa i sitt klimatarbete på därmed säkra en ökad ambitionsnivå i relation till 1,5-gradersmålet.

COP26 kommer framför allt att handla om två saker – dels den globala ambitionsnivån i relation till 1,5-gradersmålet, dels slutförandet av den så kallade regelboken för Parisavtalet. Ambitionsnivån är inte föremål för förhandling på mötet. COP26 är snarare ett tillfälle att manifestera hur vi ligger till.

Mattias Frumerie
Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna (UNFCCC)

Om oss