McDonald’s samtransporterar återvunna fraktioner

Åtgärd: Samtransporter av vissa återvunna fraktioner (wellpapp, mjukplast och PET) Utsläppsreducering när systemet är fullt utbyggt under 2014: en årlig minskning med 300 ton koldioxid
Kostnadsbesparing/återbetalningstid: Kostnadsbesparingen landar på ca 14 000 SEK per ansluten restaurang och år

Om oss