Med små och stora steg mot minskad klimatpåverkan

MED SMÅ OCH STORA STEG MOT MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Under 2018 minskade Löfbergs sin klimatpåverkan med 12 procent. Den stora minskningen beror framför allt på inblandning av biogasol som används vid rostningen av kaffet. Men även de till synes mindre stegen är viktiga. Några exempel på dessa är de två nya elbilar som används för persontransporter mellan lager och fabrik samt en ny kvävgasanläggning som kommer minska elanvändningen med 200 000 – 250 000 kWh per år, motsvarande tio till femton normalvillor.

Läs mer

Om oss