Miljömäktigast 2014

I tre år har Hagainitiativet funnits och Hagainitiativets Nina Ekelund kom på tredje plats i Sveriges 100 miljömäktigaste.

Detta visar att näringslivet är en viktig röst för att skynda på klimatomställningen:

  • Jag tror att det är enormt viktigt att visa på vilka möjligheter som istället finns, hur ambitiösa klimatstrategier ger ökad lönsamhet, vilka konkurrensfördelar man får genom att ta täten, och att man genom ökat ansvar blir vinnare i framtidens näringsliv, säger Nina Ekelund.

Läs mer om Sveriges 100 Miljömäktigaste här

Om oss