Missade du seminariet – Vilka framgångar behöver vi se fram till 2030 – politiskt och hos företagen?

Den 26 oktober hölls seminariet Vilka framgångar behöver vi se fram till 2030 – politiskt och hos företagen?

Missade du seminariet – se inspelning här!

Seminariet ligger efter att John Hassler har lämnat sin analys om hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55, till regeringen och innan regeringen har kommit med sin klimathandlingsplan. Under seminariet diskuterades utifrån detta följande frågor:

Varför är en skarp klimatpolitik viktig för företagen för att behålla konkurrenskraften och jobben?
Vad vill företagen se i klimathandlingsplanen?
Vilka underutvecklade policyområden, som kan ge stora utsläppsminskningar, har inte varit uppe på bordet?
Om inte Sverige klarar sina utsläppsminskningar vi åtagit oss till EU, vilka alternativ har vi? Hur ser vägen framåt ut? Hur påverkar detta företagen?

Medverkande:

Organisationer och övriga

John Hassler, professor, SU
Åsa Persson, ordförande, Klimatpolitiska rådet
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
Mats Engström, senior advisor, SIEPS
Magnus Nilsson, fristående konsult
Anders Wijkman, tidigare ordförande i Miljömålsberedningen

Politiker

Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Jytte Guteland, riksdagsledamot (S)
Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, (MP)
Martin Kinnunen, riksdagledamot (SD)

Hagainitiativet och företagen

Katarina Thorling, hållbarhetschef, Preem
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Elina Matsdotter, hållbarhetschef, HKScan Sverige
Josefina Kildjer, EU-expert, Hagainitiativet
Gabrielle Tillberg, projektledare, Hagainitiativet
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (Moderator)

Om oss