Näringslivet vill se fortsatt höga ambitioner på klimatområdet

Vi har fått nya riksdagsledamöter, en ny regering och nya ministrar. Vi säger grattis till er alla – ni är viktiga för att Sverige ska klara sina klimatmål till 2030 och till 2045. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är näringslivet som driver omställningen, redan idag, genom att sätta allt mer ambitiösa klimatmål och gradvis genomföra de investeringar som krävs. Företagens utgångspunkt är att klimatmålen ska nås och att det kommer finnas en politik som stödjer att målen nås. Många företag har betydligt mer ambitiösa klimatmål än regeringen, och det skickar signalen att klimatfrågan är prioriterad.

När vi frågade 40 vd:ar för storbolag i Norden så sa de att klimatfrågan är en av topp tre viktigaste frågorna för dem. När den stora årliga riskrapporten från World Economic Forum rankar risker så hamnar klimatfrågan överst som risk för världen och världsekonomin. När vd:arna för företagen i Hagainitiativet skrev på Dagens Industris debattsida två dagar innan valet så uppmanade de ”riksdag och regering till ett starkt politiskt ledarskap som bygger näringslivets konkurrenskraft och säkerställer ett fortsatt internationellt ledarskap i den nödvändiga klimatomställningen.”

Varför är näringslivet engagerade?

  • Klimatomställningen har pågått i näringslivet under decennier och företag i alla branscher i hela landet planerar för lägre klimatpåverkan och nya tekniker som bidrar till att Sveriges klimatmål nås.
  • Att ligga i framkant bidrar till att marknadsandelar kan tas och med klimattullar runt hörnet ökar möjligheterna att ytterligare stärka konkurrenskraften.
  • Att vänta med klimatomställningen är dyrt. Kostnaden för omställningen globalt är endast några procent av BNP.
  • Det geopolitiska läget stärker ytterligare argumenten för en snabb omställning bort från fossila bränslen.

 

Tack vare bland annat koldioxidskatt och utsläppshandeln i EU ligger svenska företag långt fram inom många av de segment som driver omställningen. Nu är det tid att öka tempot, att använda det svenska ordförandeskapet våren 2023 för att ytterligare visa upp svenska företag i framkant och bidra till att COP 27 i Egypten blir ett tydligt steg i rätt riktning.

Nina Ekelund
Generalsekreterare, Hagainitiativet

När vd:arna för företagen i Hagainitiativet skrev på Dagens Industris debattsida två dagar innan valet så uppmanade de ”riksdag och regering till ett starkt politiskt ledarskap som bygger näringslivets konkurrenskraft och säkerställer ett fortsatt internationellt ledarskap i den nödvändiga klimatomställningen.”

Nina Ekelund
Generalsekreterare, Hagainitiativet

Om oss