Näringslivsdagarna i Helsingborg: Klimatdagen

Klimatfrågan i näringslivet – hur flyttar vi fram positionerna? Är klimatfrågan uppe på företagens agenda? Vilka företag är vinnare i omställningen mot lägre klimatpåverkan? Hur kan ett dansk-svenskt samarbete gynnas av klimatomställningen? Vilka är de lågt hängande frukterna? Vilka trender och innovationer bidrar till det gröna racet? Vilka trender kommer påverka företagen i klimatomställningen? Hur ser den nya gröna ekonomin ut och ta höjd för den?

Murbräckan i världen? Klimatdagen knyter an till Näringslivsdagarnas dansk-svenska tråd. Några övergripande frågeställningar som kretsar kring dagen handlar om huruvida Danmark och Sverige – tillsammans med övriga Norden – kan spela en ännu mer betydelsefull roll i klimatomställningen på den globala arenan. Kan Danmark och Sverige – tillsammans med övriga Norden – rentav bli murbräckan i världen för klimatomställningen?

Arrangörer: Familjen Helsingborg, ActNow, Sustainable Business Hub och Hagainitiativet,

Inledning

 • Anna Jähnke, Familjen Helsingborg,
 • Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet
 • Claus Bindslev, direktör, Bindslev a/s

Möjligheter för näringslivet i klimatomställningen

 • Claus Witt, area managing director the Nordic countries, Grundfos
 • Martin Forsén, manager international affairs, NIBE Energy
 • Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Mats Williander, forskningsledare, Sustainable Business Viktoria Sweden ICT
 • Anders Wijkman, ordförande Romklubben, tidigare EU-parlamentariker
 • Nikki Brandt, handelssekreterare i Danmark, Business Sweden
Goda exempel – så här bidrar vi till klimatomställningen!

 • Søren Lyngsgaard, creative director, grundare, partner, Vugge til Vugge
 • Lars Wiigh, European Union and Business Development Executive, Public Sector IBM IT
 • Henrik Rørbæk, direktör, Scandlines
 • Peter Willborg, miljö-, kvalitets- och säkerhetschef, Malmö Lastbilscentral
 • Emma Gunnarsson, projektingenjör, Kemira
 • Patrik Hermansson, avdelningschef energilösningar, Öresundskraft
 • Kim Olsson, VD, NSR
 • Anders Östlund, VD, Öresundskraft
 • Pernilla Hyllenius Mattisson, affärsområdesansvarig, Mobility Management och företagens transporter, Trivector

Paneldiskussion. Hur går vi vidare?

 •  Anders Wijkman, ordförande, Romklubben, tidigare EU-parlamentariker
 • Anders Östlund, VD, Öresundskraft
 • Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen (TBC)
 • Lene Peldrup Grønning, CEO, Act NOW
 • Thomas Bergmark, CEO & Senior Advisor, Bergmark Sustainability
 • Mats Williander, forskningsledare, Sustainable Business Viktoria Sweden ICT

Moderatorer: Claus Bindslev, VD och grundare av företaget Bindslev Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet

Läs mer om programmet>>

Boka biljett >>

Om oss