Nina Ekelund i Klotet: Det hållbara företaget – en utopi?

Klotets avsnitt den 24 oktober handlade om omställningen till ett förnybart samhälle. Kan företagen ta täten? Hur vet man om miljömålen är effektiva?

I studion intervjuades Svenne Juncker, företagsekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, Nina Ekelund, företagsrådgivare och grundare till Hagainitiativet och Lisen Schultz, hållbarhetsforskare, Stockholm Resilience Center.

Lyssna på hela avsnittet här >>

Om oss