Nio medlemsföretag har redan nått Hagainitiativets klimatmål 2020

Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. För fem år sedan satte Hagainitiativet målet om att minska klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020. Nio av tretton medlemsföretag har redan klarat 40 procentsmålet, 5 år innan målåret 2020. Här är några kommentarer från tre av Hagas vd:ar om varför de lyckats med stora utsläppsminskningar.

Staffan Persson, vd Stena Recycling: ”För oss på Stena Recycling är återvinningens roll för minskad klimatpåverkan lika självklar som att klimatrapportera. I år ser vi att vi minskat utsläppen med 37 procent sedan 2008, vilket i stort sett beror på kontinuerlig transportoptimering, ursprungsmärkt el och bränslebesparing”.

Göran Holm, vd, HKScan Sweden: ”Tack vare både energieffektivisering, användning av förnyelsebara energikällor som av biogas och via övergång till att köpa ursprungsmärkt el har vi på HKScan Sweden minskat våra utsläpp med 72 procent sedan 2003. Att vi har uppfyllt vårt klimatmål fem år före utsatt tid är ett bevis på stort engagemang i företaget samt att åtgärderna har varit lönsammare än vi förväntat oss”.

PO Wedin, vd, Sveaskog: ”På Sveaskog har vi minskat våra utsläpp med 23 % sedan förra året, och detta tack vare att vi arbetat aktivt med att införa förnybara bränslen i våra egna arbetsmaskiner.”

 

Läs klimatbokslut 2015 här.

Om oss