Nu miljömärks flytande biobränsle

Preem Evolution Diesel Plus är namnet på biobränslet som nu klarat Svanens kriterier och får miljömärkning. Bränslet består till hälften av förnybar råvara, som tallolja. Bränslet måste innehålla minst 50 procent förnybara råvaror och dessa ska vara spårbara för att säkerställa att de inte kommer från områden där biologisk mångfald hotas. Ett annat kriterium är att palmolja eller PFAD inte får användas om Svanen anser att det finns bättre förnybara alternativ. Läs mer här.

Om oss