Ny pilotanläggning för förnybara drivmedel

Nu byggs en pilotanläggning, en så kallad slurry-hydrokracker, för förnybara drivmedel baserade på skogsråvara i Piteå och Preem är en av flera finansiärer i projektet. Anläggningen ska bidra till att utveckla ny teknik för att öka produktionen av svenska förnybara drivmedel. Idag tillverkar Preem HVO-diesel av främst tallolja och slakteriavfall, men ser en stor potential i fler restprodukter från svenskt skogs- och jordbruk. Målet är att Preem till år 2030 ska tillverka närmare 3 miljarder liter förnybar bensin och diesel. Läs mer här.

Om oss