Ny rapport om cirkulära affärsmodeller för ett starkare Norden

Cirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi kan bidra till att bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt Norden som region, med bakgrund till det nya geopolitiska läget. Genom ett fördjupat nordiskt samarbete kan omställningen av den cirkulära ekonomin påskyndas och möjliggöra flera fördelar för de nordiska länderna. Det finns många positiva exempel och lovande cirkulära affärsmodeller i Norden. Rapporten beskriver tre områden där cirkulära affärsmodeller har störst potential samt kan ge flera fördelar för många samhällssektorer: 1) livsmedelsproduktion, 2) sällsynta jordartsmetaller, metaller och råvaror och 3) värme och förnybar energi. Rapporten lyfter fyra möjligheter där nordiskt samarbete kan spela en viktig roll:

  • en gemensam nordisk strategi för cirkulär ekonomi med fokus på lösningar med hög potential och kritiska värdekedjor,
  • utbyta erfarenheter om skattereform för cirkulär ekonomi,
  • utbyta erfarenheter och harmonisera standarder, definitioner och tillgång till data, och
  • kunskapsöverföring och lärande från föregångare.

Rapporten har tagits fram av Hagainitiativet inom visionsprojektet Klimatneutralt Norden Projektet drivs av Hagainitiativet, Skift Business Climate Leaders och Climate Leadership Coalition, och finansieras av Nordiska ministerrådet.

Läs rapporten här.

Se webbinariet här.

Läs pressmeddelandet här.

Om oss