Ny rapport: Sänkt reduktionsplikt försvårar för företagen

Enligt en ny undersökning från Hagainitiativet kommer sex av tio företag kommer att få problem att klara miljömålen med sänkt reduktionsplikt. 

Hagainitiativet frågade i februari 2023 ett urval av svenska börsbolag hur deras möjligheter att nå klimatmålen påverkas om reduktionsplikten sänks kraftigt. 60 procent svarade att arbetet skulle påverkas negativt, det vill säga att sänkt reduktionsplikt skulle försvåra deras arbete med att nå klimatmålen.

De företag som svarade ”ja, det skulle påverka negativt” motiverade sitt svar främst med att:
» Utsläppen från företagens transporter ökar
» Kostnaderna (för företag och kund) ökar då investeringar är beslutade
» Billigare drivmedel gynnar företag som saknar fokus på hållbarhet
» Skapar osäkerhet kring långsiktiga spelregler

Bland de 40 procent som svarade ”nej”, det vill säga att sänkt reduktionsplikt inte skulle påverka deras arbete för att nå klimatmålen motiveras svaren främst med att deras fordonsflotta i mycket hög grad är eller planeras bli elektrifierad och/eller använder HVO100, en väldigt liten del av verksamheten sker i Sverige, samt att en marginell del av verksamhetens totala utsläpp kommer från transporter.

Läs rapporten här.

Läs debattartikel här.

Läs pressmeddelande här.

 

 

 

Om oss