Ny rapport: Stora kliv krävs för stärkt konkurrenskraft i den gröna omställningen

Hagainitiativet presenterar idag sina förväntningar på regeringens kommande klimathandlingsplan med nio affärskritiska förslag tillsammans med 42 åtgärder för ett konkurrenskraftigt grönt näringsliv.

Det är ställt bortom allt tvivel att klimatpåverkan måste minska drastiskt i takt och omfattning i närtid. Sverige har alla förutsättningar för att kunna ta ledartröjan globalt i klimatomställningen. För att klara stärkt konkurrenskraft och säkra jobben krävs därför stora kliv nu. Sverige behöver visa klimatledarskap både i Sverige och i EU. Vi i näringslivet kan med vår drivkraft och våra möjligheter bidra till omställningen.

Rapportens nio affärskritiska förslag:

  1. Visa politiskt ledarskap – långsiktigt, tydligt och förutsägbart – som möjliggör ett konkurrenskraftigt näringsliv och klarar 1,5-gradersmålet.
  2. Investera i mer förnybar el i närtid och mer effektiv elanvändning för näringslivets klimatomställning.
  3. Satsa på bioekonomin och stärkt livsmedelsförsörjning som en stark affärsmöjlighet för svensk industri och landsbygd.
  4. Gör Sverige till ett cirkulärt föregångsland för att säkra värdekedjor och ökad tillväxt.
  5. Effektivisera tillståndsprocesserna för en snabb utbyggnad av den gröna industrin.
  6. Satsa på grön industripolitik som stärker svensk konkurrenskraft genom gynnsamma ramvillkor.
  7. Satsa på tekniska negativa utsläpp med permanent lagring som en ny svensk exportindustri.
  8. Stärk Sveriges kompetens för att genomföra den gröna omställningen.
  9. Skapa brett samhällsstöd för klimatomställningen – det kommer gynna företagen.

 

Läs rapporten här

Läs pressmeddelandet här

Se Hagainitiativets seminarium i Almedalen 2023 här, ett samtal mellan näringsliv och politiker på detta ämne.

Om oss