Ny rapport: Sveriges största utsläppare – blir tillsammans negativa utsläppare

Hagainitiativet har undersökt Sveriges största utsläppare av växthusgaser och deras ambitioner för att minska utsläppen. I undersökningen ingår företagens direkta utsläpp. Undersökningen visar potentialen som företagen kan bidra med för att minska Sveriges utsläpp. Rapporten visar bland annat att utsläppen halveras fram till 2045. Fyra företag är inte inräknade i potentialen i rapporten då inte kan redovisa en siffra för Sverige men deras utsläppsminskningspotential bedöms vara betydande. Utöver utsläppsminskningar satsar några av företagen (Stockholm Exergi, SYSAV och Cementa) på negativa utsläpp, BECCS. Vid år 2045 kan dessa uppgå till 31,5 Mton CO2e, vilket är fyra gånger större än de kvarstående utsläppen (cirka 7,6 miljoner ton).

 

Läs rapporten här

Läs pressmeddelande här

Se webinariet här

Om oss