Ny undersökning: Ambitionsindex – stora bolags klimatmål i värdekedjan

Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag (105 bolag) som har klimatmål i värdekedjan, d v s scope 3-mål. Då ungefär 70 procent av bolagen har sina väsentliga utsläpp i scope 3 är det viktigt att sätta mål i värdekedjan för att vi ska klara att hålla oss under 1,5 grader eller åtminstone bidra till en värld som håller sig under 1,5 grader.

Undersökningen genomfördes i december 2021. Vi har delat in resultatet i tre kategorier: Grönt ljus för bolag som har relevanta tidssatta klimatmål i scope 3 med basår och slutår. Gult ljus för bolag som har scope 3-mål men som inte är tidssatta och rött ljus för bolag som inte har klimatmål i scope 3. Resultat visar att av de totalt 105 undersökta bolagen har:

  • en tredjedel fått grönt ljus (har klimatmål i scope 3, som är tidsatta)
  • en femtedel fått gult ljus (har klimatmål i scope 3, men ej tidssatta)
  • hälften fått rött ljus (inga klimatmål i scope 3)

 

Läs hela rapporten här.

Om oss