Nyhetsbrev april

Våren skymtas i EU:

  • Intervju med näringsminister Ibrahim Baylan om näringslivets omställning
  • Intervju med Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet
  • Dessa klimatfrågor vill kandidaterna till EU-parlamentet driva: intervjuar med de svenska parlamentskandidaterna
  • Seminar 16 May 2019: A low-carbon society through international law
  • mm

Läs hela nyhetsbrevet här.

Om oss