Nyhetsbrev december

Näringslivet är konstruktiva på klimatmötena

  • Intervju med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, om EU och klimatmötet i Polen
  • Ny rapport: Polska och baltiska företag ser att klimatarbetet ger affärsfördelar
  • Seminarium på COP 24: Baltiska, polska och nordiska perspektiv om klimat och konkurrenskraft
  • Seminarium: Medias roll i klimatomställningen
  • Hagainitiativet på OECD-konferens: Klimatarbete ger konkurrenskraft i Norden
  • Mathias Fridahl i Hagabloggen

Läs hela nyhetsbrevet här

Om oss