Nytt decennium – ta ett viktigt beslut

Bli medlem i Hagainitiativet! ”Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Syftet med nätverket är att visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta ett aktivt klimatansvar. Vi tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag, skapar jobb, stärker svensk välfärd och gör företagen internationellt konkurrenskraftiga. Vi har i vår strategi sagt att vi vill visa hur näringslivet bidrar till 1,5-gradersmålet och hur vi vill påverka den svenska och internationella politiken i linje med denna. Därför har också företagen satt mål om nettonollutsläpp till 2030.

Vill du bli medlem?
Vi välkomnar nya företag att bli medlemmar i Hagainitiativet som vill vara samhällspåverkande, ligga i framkant med ambitiösa klimatmål och vara trovärdiga och transparenta i sitt arbete. Testa om ni är ligger i linje med de åtaganden som medlemsföretagen i Hagainitiativet har antagit.

Är ditt företag i linje med Hagainitiativets åtaganden?​

 • Vd/ledning tar aktivt klimatansvar
 • Ha en förankrad/ambitiös klimatstrategi
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan
 • Ha en minskande utsläppstrend
 • Mål om nettonollutsläpp till 2030

Vilket affärsvärde bidrar ett medlemskap i Hagainitiativet till?

 • Sätter klimatfrågan i ett strategiskt och samhällsmässigt sammanhang
 • Stärkt varumärke genom större trovärdighet
 • Omvärldsbevakning och ökad kunskap
 • Inspiration till lönsamma klimatsatsningar
 • Samarbete mellan olika branscher för större relevans
 • Transparens genom klimatbokslut

Vilket samhällsvärde bidrar ett medlemskap i Hagainitiativet till?

 • Driver på övriga näringslivet att sätta klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet
 • Driver på svensk och europeisk politik för att underlätta för företagen att klara 1,5-gradersmålet

Är ni intresserade av att bli medlem kontakta oss via  så får ni mer information kring kostnad och former för medlemskap.

Om ni har frågor kring medlemskap och åtaganden kontakta generalsekreterare Nina Ekelund, .

Om oss