Öka det nordiska samarbetet

Hagainitiativets förslag för ett grönare Norden:

– Gör all offentlig upphandling i Norden fossilfri eller klimatneutral för att öka marknaden för smarta lösningar. (Läs här)

– Offentlig riskdelning genom en offentlig investeringsbank som kan sätta ekonomisk styrka bakom lovande klimatlösningar och ta nya idéer till marknaden snabbare. (Läs här)

– Sätta mål för medborgarnas koldioxidavtryck, som skulle styra konsumenterna mot bättre val och driva företag att ta mer ansvar. (Läs här)

– Skapa gemensamma nordiska standarder, som NMT på 1990-talet, för att göra Norden till en permanent världsutställning för hållbara lösningar. (Läs här)

– Regeringen bör tillsammans med näringslivet finansiera FoU för de stora strategiska hållbarhetsutmaningarna. (Läs här)

Läs också:
Hagainitiativets rapport Nordic businesses on climate transition, competitiveness and growth (2018) (Läs här)

Om oss