Olli Kilpi, VD, McDonald’s

Hur ser ert klimatarbete ut? Vårt klimatarbete sträcker långt tillbaka och omfattar från ”jord till bord” till återvinning. Vi har uppnått vårt klimatmål på 40% reduktion av koldioxidutsläppen till år 2020 bl.a. genom att välja förnyelsebar el, minskad energiförbrukning, mer klimatvänliga köldmedium och förbättrad materialåtervinning på restaurang. Parallellt med det jobbar vi tillsammans med våra leverantörer för att fortsätta att minska våra klimatpåverkande utsläpp.

Är klimatarbete lönsamt för er?  Klimatarbete är definitivt lönsamt för oss – genom ett större fokus på frågor som energiförbrukning, förbättrad avfallshantering och effektivare transportlösningar så minskar vi vår klimatpåverkan samtidigt som vi sparar kostnader. Precis som för våra gäster är vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan mycket viktig och vi är övertygade om att det är en förutsättning för att kunna fortsätta att vara framgångsrika i framtiden, inte bara i Sverige utan runt om i världen.

Om oss